gemiusAudience
gemiusAudience
Home > Metoda badania

1. Planowane zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius

 

A. Nowa podkategoria Serwisy VOD w drzewku tematyczno-funkcjonalnym od pliku za lipiec 2015

Informujemy, że od pliku wyników badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2015 planujemy wprowadzenie w drzewku tematyczno-funkcjonalnym w ramach kategorii "Kultura i rozrywka" nowej podkategorii tematycznej o nazwie "Serwisy VOD". Kategoria ta dotyczyć będzie stron umożliwiających użytkownikom oglądanie online filmów, seriali bądź programów telewizyjnych.
 
Szczegółowa definicja nowej kategorii znajduje się w zmodyfikowanej, obowiązującej od 1 lipca 2015 wersji dokumentu z opisami kategorii tematyczno-funkcjonalnych:
Opis_kategorii_tematycznych_w_badaniu_Megapanel_PBI_Gemius.pdf

W tabeli serwisy_VOD.xls zostały wymienione serwisy, które planujemy umieścić w podkategorii "Serwisy VOD".

B. Nowa definicja odsłony dla witryn i aplikacji

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Badania nr 576A wprowadzamy nową definicję odsłony dla witryn i aplikacji. Równolegle z wprowadzeniem nowej definicji wprowadzamy prezentację odsłon dla aplikacji w badaniu Megapanel PBI/Gemius.

Odsłona to jeden z podstawowych wskaźników w badaniu Megapanel PBI/Gemius. W związku z rozwojem technologii internetowych, w tym bardzo silnym rozwojem technologii budowy stron (np. AJAX, flash), dotychczasowa definicja odsłony, która obowiązywała od 2004 roku, stała się nieadekwatna do rzeczywistości. Gemius i PBI zdecydowały się wprowadzić nową definicję, której opis znajdą Państwo tu.

Nowa definicja odchodzi od ujęcia odsłony w oparciu o zmianę adresu url,  umożliwia także zliczanie odsłon w aplikacjach. Tym samym ujednoliceniu ulega pomiar witryn i aplikacji, dla których obowiązywać będzie ta sama definicja, adekwatna do zachowania użytkownika, a nie technologii dostarczania treści lub usług.

Istotną zmianą jest wyłączenie z warunku zliczania odsłony przeładowania komponentów statycznych strony, nieistotnych z punktu widzenia dostarczania treści bądź usług dla końcowego użytkownika.

Ze względu na różnorodność form i kreacji stron internetowych, Firma Badawcza będzie pełniła funkcje oceniającą, czy dana kreacja może być zakwalifikowana jako odsłona, czy też nie. Stąd, aby witryny mogły skorzystać z nowej definicji odsłony, należy spełnić następujące warunki:

- Zgłosić do Gemius wszystkie strony wraz ze wskazaniem konkretnych miejsc, które Firma Badawcza ma ocenić pod kątem zgodności z nową  definicją odsłony. Procedura zgłoszenia odsłon znajduje się tu
- Oskryptować witryny zgodnie z wytycznymi Firmy Badawczej. Zasady umieszczania skryptów znajdują się tu.

W celu lepszego zrozumienia reguł implementacyjnych Firma Badawcza udostępni początkową listę reguł i przypadków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jako odsłona. Lista ta będzie uzupełniana, w miarę przybywania kolejnych przypadków. Listę w aktualnym kształcie znajdą Państwo tu.

W celu umożliwienia zliczania odsłon zgodnych z nową definicja, Gemius przygotował aktualizację skryptu - informacje techniczne na ten temat znajdują się tu.

Nowa definicja odsłony może wpłynąć na zwiększenie liczby odsłon u podmiotów, które ją zastosują. Jest to wynik włączenia do pomiaru sytuacji, które dotąd nie były uznawane za odsłonę, np. na serwisach w technologii Ajax, gdzie użytkownik może skorzystać z nowej treści lub usługi bez zmiany adresu URL.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem Megapanel pod adresem: megapanel@gemius.com lub pod numerem telefonu: (22) 378 30 66.

Poniżej znajdą Państwo listę węzłów, które już w czerwcu korzystały z nowej definicji odsłony:

Grupa Wirtualna Polska
Grupa Wirtualna Polska|wp.pl
Grupa Wirtualna Polska|wp.pl|Poczta
Grupa Wirtualna Polska|wp.pl|Poczta|Poczta WP.pl
Grupa Wirtualna Polska|o2.pl
Grupa Wirtualna Polska|o2.pl|Poczta o2
Grupa Wirtualna Polska|tlen.pl
Grupa Wirtualna Polska|tlen.pl|Poczta tlen.pl
Grupa Wirtualna Polska|pudelek.pl
Grupa Wirtualna Polska|prokonto.pl
Grupa Wirtualna Polska|pinger.pl
Grupa Wirtualna Polska|o2.pl|o2.pl - pozostałe
Grupa Wirtualna Polska|misioweopowiesci.pl
Grupa TVN
Grupa TVN|player.pl
Grupa Allegro - GG
Grupa Allegro - GG|gg.pl
Grupa Allegro - GG|open.fm
Grupa Murator - Time
Grupa Murator - Time|eskago.pl
Grupa Gry-online.pl
Grupa Gry-online.pl|tvgry.pl
Grupa Gry-online.pl|gry-online.pl

C. Wprowadzenie nowej wersji skryptu audytowego site-centric

Informujemy, że w związku z ciągłym rozwojem technologii badawczych oraz obowiązkiem dbałości o najwyższą jakość pomiaru w badaniu Megapanel PBI/Gemius wprowadzamy nową wersję skryptu audytowego site-centric. Nowa wersja skryptu umożliwia zwiększenie precyzji pomiaru ruchu mobilnego i wprowadzenie w przyszłości wskaźnika RU (liczby użytkowników) dla urządzeń mobilnych.

Wymiana skryptu na hitcollectorach Gemius (m.in. pod adresem http://gapl.hit.gemius.pl/xgemius.js) nastąpiła 31 marca 2014 (poniedziałek) w godzinach porannych. Postać skryptu głównego oraz skryptu umieszczanego na stronach www zamieszczamy również na niniejszej stronie, poniżej

1. Klienci, którzy pobierają skrypt główny z hitcollectora Gemius

W przypadku klientów, którzy pobierają skrypt główny z hitcollectora Gemius (np. gapl.hit.gemius.pl/xgemius.js), wymiana skryptu głównego nastąpiła automatycznie. Ponieważ rekomendujemy używanie asynchronicznej wersji tego skryptu, zalecamy modyfikację skryptu Gemius zamieszczonego na stronie www (tzw. wklejka), zgodnie z zamieszczoną poniżej wersją.

2. Klienci, którzy korzystają ze skryptu głównego osadzonego lokalnie

Klientów, którzy korzystają ze skryptu głównego osadzonego na lokalnym serwerze, prosimy o wymianę skryptu tak, aby był on zgodny z wersją dostępną po 31 marca 2014 na hitcollectorze Gemius (np. gapl.hit.gemius.pl/xgemius.js), a następnie regularne (dobowe) aktualizacje. Klientom tym również rekomendujemy używanie asynchronicznej wersji skryptu, dlatego prosimy o modyfikację skryptu Gemius zamieszczonego na stronie www (tzw. wklejka), zgodnie z zamieszczoną poniżej wersją.

Uprzejmie prosimy o dokonanie ujednolicenia skryptu w terminie 31 marca 2014 - 30 listopada 2014. Witryny, które nie dokonają aktualizacji skryptu głównego we wskazanym terminie będą prezentowane w wynikach badania jako nieaudytowane, czego bezpośrednią konsekwencją będzie brak statystyk, np. takich, jak: liczba odsłon, czas i statystyki mobile.

Firma Gemius rekomenduje wszystkim podmiotom pobieranie skryptu głównego z hitcollectora Gemius. Jest to docelowo zalecana forma korzystania ze skryptu, dlatego prosimy o stopniowe rezygnowanie z korzystania ze skryptu umieszczonego lokalnie.

Ponieważ odwołania do skryptu głównego przebiegają w sposób asynchroniczny, nie ma zagrożenia blokowania ładowania się strony nawet w przypadku utrudnień

Zalecaną, standardową formą odwoływania się do skryptu głównego jest odwoływanie się asynchroniczne. Te podmioty, które dotychczas wykorzystywały synchroniczną formę odwołania do skryptu prosimy o ich wymianę w źródle strony na zaprezentowaną poniżej wersję asynchroniczną.

Postać skryptu:

Standardowa, zalecana przez firmę Gemius postać skryptu zliczającego - wstawianego w źródło strony i odwołującego się do skryptu głównego znajduje się w dokumencie o nazwie format-tracking-script.txt

Wyrażenie "IDENTYFIKATOR" należy zastąpić odpowiednim identyfikatorem skryptu pobranym z interfejsu gemiusTraffic lub dostarczonym przez Firmę Badawczą. Wyrażenie "PREFIX" w wyrażeniu PREFIX.hit.gemius.pl należy zastąpić odpowiednią dla danego podmiotu nazwą hitcollectora (np. gazeta.hit.gemius.pl).

Skrypt główny będzie miał postać przedstawioną w dokumencie o nazwie: skrypt_glowny.txt

 

Reguły umieszczania skryptów audytowych można znaleźć tutaj.

 

Informujemy, że nowy skrypt wykorzystuje, oprócz cookies, także technologię local storage. Rozwiązanie to umożliwia m.in. prowadzenie badania Megapanel PBI/Gemius w środowiskach nieobsługujących plików cookies. Dodatkowe użycie local storage podlega takim samym zasadom prawnym jak dotychczas stosowana technologia cookies.

W trosce o przejrzystość informacji dostarczanych użytkownikom rekomendujemy przeanalizowanie polityk prywatności, zamieszczanych przez Państwa na witrynach. Przykładowe brzmienie polityki prywatności z uwzględnieniem informacji o stosowaniu innych niż pliki cookies technologii do gromadzenia danych statystycznych znajdą Państwo na stronie http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem Megapanel pod adresem megapanel@gemius.com

D. Wprowadzenie nowej wersji regulaminu grup usługodawców

 

Informujemy, że od 1 maja 2014 obowiązywać będzie nowy regulamin grupowania właścicielskiego (link) w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Celem zmian jest wprowadzenie jasnego i powszechnego kryterium grupowania. Oparto się więc na dobrze ugruntowanym i zrozumiałym międzynarodowym standardzie rachunkowości (MSR). Zgodnie z uchwałą Rady Badania z 24 stycznia 2014 (link) grupowaniu podlegają te podmioty, które znajdowałyby się w jednej grupie kapitałowej, gdyby stosowała ona zasady zawarte w MSR. Każdy podmiot, nawet niestosujący standardu, może zatem w przejrzysty i prosty sposób określić, czy może dokonać grupowania. Podmiot chcący zgrupować inne podmioty składa wniosek do Gemius, załączając odpowiednie dokumenty poświadczające, że według kryteriów MSR podmiot znajdowałby się w tej samej grupie kapitałowej.

 

Firmy, które chciałyby dokonać grupowania swoich witryn i aplikacji prosimy o składanie wniosków zgodnie z nowymi zasadami.

 

Z firmami, które dokonały już grupowania w oparciu o wcześniejsze zasady, będziemy kontaktować się w najbliższym czasie w celu określenia, czy i w jaki sposób należy uzupełnić złożone już wnioski.

 

Jednocześnie ze zmianą regulaminu wprowadzamy zmiany związane z terminami składania wniosków o grupowanie właścicielskie - aktualny terminarz składania wniosków:

 

Plik z wynikami za miesiąc kwiecień 2014 - termin składania wniosków: 7 maja 2014 (stary regulamin)
Plik z wynikami za miesiąc maj 2014 - termin składania wniosków: 30 maja 2014 (nowy regulamin)
Plik z wynikami za miesiąc czerwiec 2014 - termin składania wniosków: 7 czerwca (nowy regulamin)
Kolejne miesiące - termin składania wniosków: 7 dzień danego miesiąca (nowy regulamin)

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem Megapanel@gemius.com

E. Zmiana metody pomiaru materiałów Stream nadawanych w trybie "live" od pliku za kwiecień 2014 

Informujemy, że nastąpi zmiana metody pomiaru materiałów nadawanych w trybie "live", czyli takich, w których użytkownik nie ma wpływu na kolejność słuchanych utworów i nie ma możliwości powrotu do tego miejsca materiału, w którym nastąpiło zatrzymanie odtwarzania. Dotychczas jedno odtworzenie (views) przypadało na każdy rozpoczęty materiał emitowany w tym trybie. Dzięki wprowadzonej zmianie i doprecyzowaniu definicji, jako kolejne odtworzenie (views) uznane będzie również wznowienie odtwarzania po naciśnięciu przycisku "stop" (lub "pause", jeśli ma takie same funkcje jak klawisz "stop"). Aby tego typu ponowne uruchomienie materiału liczyło się jako nowe odtworzenie, konieczne będzie dodatkowe oskryptowanie playera przez wydawców.

Zależy nam, aby zmianę w metodzie pomiaru wprowadzić jednocześnie dla wszystkich wydawców posiadających materiały "live", ujętych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius. Dlatego prosimy wydawców o poprawienie oskryptowania w terminie 1-31 marca 2014, zgodnie z podanym doprecyzowaniem. Zmiana nie wymaga zmiany konta w badaniu gemiusStream. Prezentacja pomiaru według nowych zasad nastąpi w pliku wyników za kwiecień 2014. Jednocześnie informujemy, że witryny wydawców, którzy nie poprawią oskryptowania playera do 31 marca 2014 mogą zostać wyłączone z wyników badania.

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem Megapanel, Megapanel@gemius.com

F. Nowa lokalizacja plików z wynikami badania

Pliki z wynikiami badania są teraz dostępne do pobrania pod:

https://audience.gemius.com/en/research-results/poland/

 

 

2. Podstawowe informacje na temat badania Megapanel PBI/Gemius

 Celem badania Megapanel PBI/Gemius jest pomiar i prezentacja wyników oglądalności polskiego internetu, m.in. liczby użytkowników, liczby wykonanych odsłon i ilości czasu spędzonego przez nich na witrynach. Badaniem objętych jest obecnie wiele tysięcy witryn i aplikacji, zarówno polskich jak i zagranicznych, z których korzystają polscy internauci.

Badanie Megapanel PBI/Gemius opiera się na unikalnej na skalę światową metodologii, łączącej właściwości badania typu user-centric (badanie panelowe) z badaniem typu site-centric (badanie gemiusTraffic). Podstawowym źródłem informacji o oglądalności witryn internetowych i korzystaniu z aplikacji w badaniu Megapanel PBI/Gemius jest kilkunastotysięczny panel użytkowników internetu, stanowiący miniaturę polskiej społeczności internautów. Wyniki badania panelowego są uzupełniane danymi z badania site-centric (gemiusTraffic). Połączenie obu typów badań umożliwia pełną prezentację informacji o ruchu internetowym oraz o profilach społeczno-demograficznych internautów.

Badanie user-centric wykorzystuje informacje dotyczące odwiedzania witryn internetowych i korzystania z aplikacji przez panelistów biorących udział w badaniu. Skład panelu jest dopasowywany do struktury demograficznej polskich użytkowników internetu, pochodzącej z sondażowego badania strukturalnego NetTrack, prowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC. Dane na temat aktywności panelistów są zbierane za pomocą specjalnego oprogramowania raportującego NetPanel. Po zebraniu danych przeprowadzane są procesy walidacji i ważenia danych tak, aby były reprezentatywne dla całej populacji internautów.

Badanie site-centric (gemiusTraffic) opiera się na technologii cookies, pozwalającej na identyfikowanie użytkowników monitorowanych witryn bez naruszania ich prywatności. Dane uzyskiwane są dzięki skryptom zliczającym, umieszczonym w kodzie html witryn włączonych do badania. Informacje o liczbie użytkowników oraz dokonywanych przez nich odsłonach przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego Gemius, gdzie następuje bieżąca aktualizacja wyników. Ponieważ badanie gemiusTraffic jest pomiarem obejmującym całą aktywność użytkowników audytowanych witryn (ma charakter spisowy), jest to metoda pozbawiona typowych błędów statystycznych badań na próbach. Dzięki temu wyniki badania Megapanel PBI/Gemius dla witryn poddanych audytowi site-centric, pod względem liczby odsłon i spędzonego na witrynach czasu, są maksymalnie zbliżone do rzeczywistości.

Informacje na temat działania systemu site-centric można znaleźć tutaj.

Reguły umieszczania skryptów audytowych można znaleźć tutaj.

Za pomocą skryptów site-centric mierzona jest także oglądalność witryn przez użytkowników korzystających z internetu przy użyciu urządzeń mobilnych. Dla serwisów mobilnych (tzn. zbudowanych w ten sposób, aby korzystanie z nich przez telefon komórkowy było możliwie łatwe) stworzony jest specjalny, uproszczony skrypt, który nie wymaga obsługi javaScript. Oglądalność witryn mobilnych poprzez urządzenia mobilne doliczana jest do wyników badania Megapanel PBI/Gemius.

Badanie Megapanel PBI/Gemius łączy dwie powyższe metody zbierania danych: user-centric i site-centric. Informacje na temat aktywności panelistów i wyniki badania site-centric są łączone, a następnie ważone do danych badania strukturalnego NetTrack.

[img] Schemat badania Megapanel PBI/Gemius
Schemat badania Megapanel PBI/Gemius (Aby powiększyć, kliknij w obrazek)

3. Jednostki badania

Podstawowymi jednostkami badania Megapanel PBI/Gemius są:

 • Domena – nazwa adresu internetowego, która w jednoznaczny sposób identyfikuje miejsce w internecie, wpisana do rejestru nazw domen internetowych, np. pkp.pl.
 • Serwis – część domeny wyodrębniona ze względu na tematykę lub funkcję, np. picasa.google.pl. Każdy serwis może dzielić się na inne serwisy w obrębie tematyki serwisu.
 • Grupa domen – zbiór przynajmniej dwóch domen posiadających tego samego właściciela
 • Węzeł – każda jednostka (aplikacja, kategoria, grupa domen, domena lub serwis), która jest możliwa do zaznaczenia w pliku wyników badania w celu uzyskania dla niej danych na temat oglądalności. Jest to jednostka będąca przedmiotem badania, widoczna w aplikacji gemiusExplorer.
 • Kategoria – zbiór węzłów o podobnej tematyce lub funkcji.

Na potrzeby tego tekstu witryna jest definiowana jako zbiór treści zawartych pod domeną i jej węzłami podrzędnymi.

Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius można analizować za pomocą oprogramowania analitycznego gemiusExplorer. Z wynikami demonstracyjnymi badania Megapanel można się zapoznać tutaj (w wersji klient-serwer); aby otworzyć wyniki należy posłużyć się loginem: demo i hasłem: demo. Najnowszą wersję programu można pobrać tutaj. Podręcznik użytkownika gemiusExplorer znajduje się tutaj.

Po otwarciu pliku z wynikami badania Megapanel PBI/Gemius w oknie aplikacji prezentowane są:

 • lista witryn i aplikacji objętych badaniem Megapanel PBI/Gemius w postaci drzewka mediów (Okno "Drzewo mediów")
 • węzły pogrupowane według kategorii tematyczno-funkcjonalnych oraz aplikacje w postaci drzewek agregatów (Okno "Drzewa agregatów")
 • wartości wskaźników oglądalności witryn internetowych i użytkowania aplikacji (Okno z wynikami badania)

Sposób organizacji zawartości pliku z wynikami badania Megapanel PBI/Gemius w programie gemiusExplorer została przedstawiona na poniższym rysunku.

[img] Organizacja zawartości pliku z wynikami badania Megapanel PBI/Gemius w aplikacji analitycznej gemiusExplorer
Organizacja zawartości pliku z wynikami badania Megapanel PBI/Gemius w aplikacji analitycznej gemiusExplorer
(Aby powiększyć, kliknij w obrazek)

4. Zasady dodawania węzłów do badania

Dołączenie węzła do wyników badania odbywa się z inicjatywy firmy Gemius SA lub na wniosek właściciela bądź jego reprezentanta, np. sieci reklamowej. Węzeł może zostać dodany do wyników badania niezależnie od liczby panelistów, którzy go odwiedzili w danym okresie. Natomiast liczba użytkowników jest prezentowana tylko dla węzłów (zarówno domen, serwisów, grup domen i pozostałych typów węzłów), które odwiedziło w danym miesiącu co najmniej 45 panelistów.

5. Zasady nazewnictwa węzłów

Zasady nazewnictwa domen i grup domen regulują uchwały Rady Badania podjęte 15 września 2009 r. i 22 lipca 2011 r.

Nazwy węzłów reprezentujących grupy domen zapisuje się według poniższych zasad:

 • Grupy, których nazwy zawierają jedno słowo, pisane są z wielkiej litery, a wszystkie pozostałe znaki pisane są małymi literami, np. Grupa Bankier, Grupa Onet.pl, Grupa Interia.pl, Grupa Gazeta.pl, Grupa Presspublica.
 • W przypadku nazwy grup, które składają się z więcej niż jednego słowa, pierwsza litera pierwszego słowa rozpoczyna się wielką literą, a pozostałe słowa pisane są zgodnie z zasadami języka polskiego, np. Grupa Wirtualna Polska, Grupa GG Network, Grupa Plus GSM, Grupa Axel Springer.
 • Nazwy grup, które są skrótami piszemy przy użyciu tylko wielkich liter, np. Grupa PKO BP, Grupa BPH, Grupa FIAT.

Nazwa grupy może pochodzić od:

 • domeny, np. Grupa Nazwadomeny.com.pl, Nazwadomeny.pl, Nazwadomeny.gov,
 • nazwy podmiotu będącego właścicielem domeny wg wpisu w bazie WHOIS, np. Grupa AdSport sp. j.,
 • nazwy podmiotu będącego właścicielem domeny wg wpisu w odpowiednim rejestrze w jakim został skatalogowany (np. Rejestr Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Fundacji, Rejestr Stowarzyszeń, Rejestr Uczelni, itd.), np. Grupa Uniwersytet Warszawski,
 • nazwy jednego lub co najwyżej dwóch brandów komunikowanego/ych publicznie, co do którego dany Wydawca posiada pełne prawa do posługiwania się nim publicznie, np. Grupa Play,
 • nazwy podmiotu będącego właścicielem domeny wg wpisu w bazie WHOIS (lub odpowiednim rejestrze, jak wyżej) oraz nazwy brandu, np. Grupa PTC Era,
 • nazwy podmiotu będącego właścicielem domeny wg wpisu w bazie WHOIS (lub odpowiednim rejestrze, jak wyżej) oraz domeny, np. Grupa Edytor – wm.pl,
 • nazwy brandu oraz domeny, np. Grupa Gazeta Olsztyńska – wm.pl.

Nadanie nazwy grupie domen następuje na wniosek ich właściciela lub jego reprezentanta. W razie braku wniosku Wydawcy, decyzję o nadaniu nazwy węzła podejmuje firma Gemius SA.

Jeżeli chodzi o pisownię nazw węzłów reprezentujących domeny, nazwa węzła, który reprezentuje całą domenę, musi być nazwą domenową tego węzła, pozbawioną początkowych liter "www", jeśli takie występują w tej domenie. Zatem może to być onet.pl, pies.pl, pies.com.pl, radio.fm, play.pl, mbank.com.pl, natomiast nie może być to ONET, PLAY, mBank. Nazwy węzłów, które reprezentują domeny, piszemy samymi małymi literami, np. zumi.pl, nocoty.pl, chomikuj.pl, edziecko.pl, mbank.pl, nasza-klasa.pl.

6. Drzewka

Wyniki badania prezentowane są za pomocą trzech typów drzewek: drzewka mediów, drzewek tematyczno–funkcjonalnych oraz drzewka aplikacji.

Drzewko mediów zawiera domeny i aplikacje biorące udział w badaniu Megapanel PBI/Gemius.

W przypadku pojedynczej domeny, niestanowiącej części grupy, struktura drzewka mediów kształtuje się następująco:

 

 • Domena (poziom I), np. domena.pl
  • Tematyka 1 (poziom II), np. zdrowie.domena.pl
  • Tematyka 2 (poziom II), np. dziecko.domena.pl
  • Tematyka 3 (poziom II), np. gospodarka.domena.pl

W ramach grup domen, składających się z węzłów posiadających pojedyncze domeny (1 domena = 1 węzeł), węzły dzielą się na serwisy tematyczne według poniższych kryteriów:

 • Grupa Wydawcy (poziom I), np. Grupa Wydawcy.pl
  • Domena 1 (poziom II), np. wydawcy.pl
   • Tematyka 1 (poziom III), np. finanse.wydawcy.pl
   • Tematyka 2 (poziom III), np. kobieta.wydawcy.pl
[img] Struktura węzłów w drzewku mediów 
Struktura węzłów w drzewku mediów

 

 

 

Możliwe jest połączenie domen oraz aplikacji w grupy zgodne z ich własnością. O takim grupowaniu można przeczytać w rozdziale "grupowanie właścicielskie"

Drzewka tematyczno-funkcjonalne zawierają węzły zaklasyfikowane według różnych kategorii tematyczno-funkcjonalnych. Drzewko tematyczno–funkcjonalne podzielone jest na drzewka ogólne i szczegółowe oraz drzewko aplikacji internetowych.

Drzewko tematyczno-funkcjonalne ogólne składa się z 19 głównych kategorii.

[img] Kategorie w drzewku tematyczno-funkcjonalnym ogólnym
Kategorie w drzewku tematyczno-funkcjonalnym ogólnym

W ramach drzewka tematyczno-funkcjonalnego szczegółowego wprowadzono 3 poziomy kategoryzacji. Np. w kategorii Styl Życia (1 poziom) wyróżniono grupę Serwisy kobiece (2 poziom), która z kolei dzieli się jeszcze np. na Diety, odchudzanie, fitness; Moda i uroda; Ślub i wesele (3 poziom).

[img] Podkategorie kategorii STYL ŻYCIA w drzewku tematyczno-funkcjonalnym szczegółowym
Podkategorie kategorii "Styl życia" w drzewku tematyczno-funkcjonalnym szczegółowym

Kategoryzacja węzłów w drzewku tematyczno–funkcjonalnym jest przeprowadzana na podstawie analizy zawartości danego węzła. Zaliczając węzeł do kategorii tematycznej zwraca się przede wszystkim uwagę na główną ideę witryny bądź serwisu, czyli tematykę i cel istnienia. Węzły, których nie da się zaklasyfikować jednoznacznie do żadnej ze szczegółowych kategorii tematycznych, nie są uwzględniane w drzewku tematyczno-funkcjonalnym (np. strony główne portali). Opis kategorii w drzewku tematyczno-funkcjonalnym znajduje się w dokumencie.

Do wyników badania dołączane jest także drzewko aplikacji internetowych składające się z następujących kategorii aplikacji:

 • Aplikacje desktopowe
 • Czytniki RSS
 • Komunikatory internetowe
 • Odtwarzacze multimedialne
[img] Drzewko aplikacji internetowych
Drzewko aplikacji internetowych

7. Kategoryzacja węzłów

Zgodnie z Uchwałą Rady Badania Megapanel PBI/Gemius z dnia 22 września 2010 r., wszystkie decyzje związane z klasyfikacją węzłów do drzewek pliku wyników badania należą do firmy Gemius SA. Gemius podejmuje decyzje związane z kategoryzacją węzłów według ogólnych zasad kategoryzacji zawartych w dokumencie oraz opisów kategorii zawartych w dokumencie.

8. Odwołanie się od decyzji klasyfikacyjnej

 

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji klasyfikacyjnych firmy Gemius SA. Odwołania należy kierować w pierwszej kolejności do Firmy Badawczej, a w przypadku odmowy uwzględnienia odwołania przez Firmę Badawczą, do Przewodniczącego Rady Badania Megapanel PBI/Gemius. Może to zrobić każda osoba, która uważa, że dany węzeł został źle skategoryzowany.

 

Procedura odwołania się od decyzji kategoryzacyjnej składa się z kilku etapów:


1.    Aby rozpocząć postępowanie, osoba powinna w pierwszej kolejności złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem do Firmy Badawczej, na adres email: megapanel@gemius.com. Uzasadnienie odwołania powinno w każdym przypadku zawierać wskazanie jakie konkretnie i z czego wynikające zasady realizacji badania, zostały naruszone.
Szablon wniosku w formacie .doc można pobrać tutaj.

2.    W przypadku odmowy uwzględnienia odwołania przez Firmę Badawczą lub w przypadku braku podjęcia decyzji w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Firmę Badawczą złożenia odwołania, odwołujący może wnieść odwołanie do Rady Badania. W odwołaniu może wnieść, aby Rada Badania podjęła uchwałę w sprawie danej decyzji Firmy Badawczej. Wniosek o podjęcie uchwały składa się do Przewodniczącego Rady Badania, na adres email: biuro@pbi.org.pl. Wniosek powinien w osobnym załączniku zawierać powtórzoną treść wniosku, jednakże bez danych pozwalających bezpośrednio zidentyfikować odwołującego się, gdyż w takiej postaci jest on rozsyłany do subskrybentów listy Rady Badania.
Szablon wniosku w formacie .doc można pobrać tutaj a jego wersję anonimową tutaj.

3.    Uchwała o zmianie decyzji klasyfikacyjnej jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Rady Badania.

 

Uwaga: Zmiana kategoryzacji dotyczy wyłącznie kolejnych plików z wynikami opublikowanymi po posiedzeniu Rady Badania, na którym podjęto decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu. Dokładny tekst Uchwały Rady Badania nr 589 z 6 czerwca 2014 o trybie odwołania od decyzji klasyfikacyjnych znajduje się w dokumencie.

9. Wskaźniki w badaniu Megapanel PBI/Gemius

W badaniu Megapanel PBI/Gemius oglądalność witryn internetowych oraz korzystanie z aplikacji prezentowane jest za pomocą wskaźników, których definicję można znaleźć w podręczniku użytkownika gemiusExplorer.

Oglądalność witryn objętych audytem site-centric jest opisana za pomocą większej liczby wskaźników niż oglądalność witryn nieaudytowanych. Jest to spowodowane tym, że Gemius SA w trosce o publikowanie wyłącznie najbardziej wiarygodnych wyników, oglądalność witryn nieaudytowanych prezentuje jedynie za pomocą wskaźników opartych o liczbę użytkowników, tzn:

 • Liczba użytkowników (Real Users)
 • Zasięg
 • Dopasowanie użytkowników
 • Affinity index
 • Udział użytkowników
 • Współoglądalność

Wyniki dla nieaudytowanych aplikacji internetowych prezentowane są za pomocą wskaźnika Uruchomione aplikacje oraz wskaźników pochodnych od niego (uruchomione aplikacje (%), Dopasowanie użytkowników, Affinity index, Udział użytkowników, Współoglądalność). Dla audytowanych aplikacji prezentowane są ponadto wskaźniki Czas uruchomienia i Średni czas uruchomienia na aplikację. Przy podawaniu łącznej liczby użytkowników dla witryn i aplikacji posługujemy się wskaźnikiem Użytkownicy i uruchomione aplikacje.

10. Szacowanie łącznej liczby odsłon i łącznego czasu spędzanego w internecie przez polskich internautów

W związku z tym, że dla węzłów nieaudytowanych w plikach wyników badania Megapanel PBI/Gemius nie jest podawana liczba odsłon i czas, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, podjęto decyzję o publikowaniu oszacowania liczby odsłon i czasu dla całego internetu od wyników badania za wrzesień 2010 r.

Dane te są widoczne dla użytkownika aplikacji analitycznej gemiusExplorer po eksporcie raportu jako "Szacowana liczba odsłon na wszystkich witrynach" i "Szacowany czas na wszystkich witrynach", obok danych na temat populacji internautów i próby. Oszacowanie to jest pomocne przy wyliczaniu udziału w czasie i udziału w odsłonach dla poszczególnych serwisów audytowanych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Badania Megapanel PBI/Gemius z dnia 18 października 2010 r. została również oszacowana łączna liczba odsłon i łączny czas spędzony w internecie przez polskich internautów dla okresu od stycznia do grudnia 2010 r. Dane znajdują się w poniższej tabeli:

 
odsłony
czas [godz]
Styczeń 2010
54 107 978 988
1 122 152 266
Luty 2010
49 435 119 654
1 033 977 934
Marzec 2010
53 672 255 682
1 095 503 967
Kwiecień 2010
51 851 032 174
1 064 731 869
Maj 2010
50 713 484 813
1 105 252 563
Czerwiec 2010
46 859 054 654
1 036 688 784
Lipiec 2010
46 130 522 801
986 244 611
Sierpień 2010
48 343 828 665
1 019 718 960
Wrzesień 2010
49 199 670 305
1 058 322 012
Październik 2010
51 466 145 625
1 132 677 613
Listopad 2010
53 149805 808
1 189 088 555
Grudzień 2010
52 288 803 439
1 195 685 709

Łączna liczba odsłon i łączny czas spędzony
w internecie przez polskich internautów dla okresu
styczeń-grudzień 2010r.

11. Metoda wyliczania wskaźnika Real Users

Informacje na temat metody estymacji rzeczywistej liczby użytkowników (Real Users) witryn internetowych znajduje się w dokumencie.

Estymowaną liczbę cookies, które byłyby zarejestrowane na wszystkich badanych witrynach, gdyby nie występowało zjawisko "kasowalności cookies", przedstawia tabela zawarta w dokumencie.

12. Zasady skryptowania aplikacji w celu prezentacji wskaźnika Real Users i format łańcucha userAgent

 

Dzięki odpowiedniemu oskryptowaniu aplikacji możliwe jest oddzielenie liczby osób aktywnie korzystających z danej aplikacji (np. oglądających w niej filmy, komunikujących się za jej pomocą z innymi itp.) od liczby internautów, którzy mają jedynie uruchomiony proces danej aplikacji na komputerze, ale nie korzystają z niej aktywnie Wyniki pomiaru aplikacji, dla których możliwe będzie określenie liczby osób rzeczywiście aktywnie z niej korzystających, uzupełnione może być o wskaźnik „Użytkownicy (Real Users)", używany w przypadku witryn internetowych. Dzięki temu aplikacje takie są porównywalne z witrynami, a ich zasięg może być wliczany do zasięgu grupy właścicielskiej, w której są uwzględnione. Określenie liczby użytkowników aktywnie korzystających z danej aplikacji internetowej wymaga odpowiedniego oskryptowania aplikacji przez jej właściciela. Zalecenia Rady Badania Megapanel PBI/Gemius odnośnie takiego oskryptowania są zawarte w dokumencie umieszczonym tutaj.

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych są tutaj

Format łańcucha UserAgent jaki powinien być tworzony i wysyłany przez wszystkie apilkacje audytowane w badaniu Megapanel PBI/Gemius (zarówno desktopowe jak i mobilne) jest określony w dokumencie umieszczonym tutaj

 

13. Grupowanie właścicielskieCo to jest grupowanie właścicielskie i jak do niego dołączyć?

Grupowanie właścicielskie pozwala prezentować w badaniu Megapanel PBI/Gemius łączną oglądalność witryn należących do jednego podmiotu lub do firm powiązanych zależnościami efektywnej kontroli. Aby dokonać grupowania zgodnie z nowymi zasadami należy dokonać wpisu w Rejestrze Usługodawców lub Rejestrze Grup Usługodawców.

Rejestr Usługodawców

Wniosek o wpis do wyłącznie tego rejestru składają podmioty, które nie są powiązane zależnościami efektywnej kontroli z innymi spółkami, lub nie chcą odzwierciedlać tych zależności w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius.

WPIS DO REJESTRU USŁUGODAWCÓW

Warunki:

Możesz złożyć wniosek o wpis, jeśli jesteś Usługodawcą w świetle informacji zamieszczonych na witrynie, a wskazujących jednoznacznie usługodawcę. Pojęcia: „usługodawcy” oraz „świadczenia usług drogą elektroniczną” definiowane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, również w sytuacji, gdy podmiot nie podlega prawu polskiemu. 

Poświadczenie, że jesteś Usługodawcą odbywa się na podstawie:

Jeśli świadczysz usługi drogą elektroniczną

- odpowiedniego wpisu w regulaminie witryny

Jeśli nie świadczysz usług drogą elektroniczną

- wpisu w bazie WHOIS

Dokumenty:

 1. Wniosek o wpis wraz z załącznikiem (załącznik w formie edytowalnej)

 1. Zrzuty z regulaminów ze wskazaniem usługodawcy

*Powyższe informacje stanowią uproszczenie szczegółowych warunków wskazanych w  uchwale, a służyć mają wyłącznie lepszemu zrozumieniu idei kryjącej się za uchwałą i regulaminami. W razie wątpliwości prosimy o sięganie do teksów źródłowych: uchwały i regulaminu.

Dziękujemy!

Rejestr ten dostępny jest pod linkiem: rejestr usługodawcówPRZYKŁAD

Budowa S.A. jest Usługodawcą, jeżeli ma prawa do witryn odpowiadające tym wskazanym w Rozdziale II Regulaminu, a na domenach do niego należących jest wskazana firma Budowa S.A jako Usługodawca

Budowa S.A może zostać wpisana do REJESTRU USŁUGODAWCÓW

Wpis do Rejestru oznacza, iż w wynikach badania witryny będą prezentowane w sposób
przedstawiony poniżej

Rejestr Grup Usługodawców

Do Rejestru Grup Usługodawców będą mogły być wpisane podmioty, które wykażą istnienie powiązań efektywnej kontroli pomiędzy sobą a wybranymi Usługodawcami. Wpis do tego rejestru odbywa się na podstawie odpowiedniego wniosku, obustronnych oświadczeń o istniejącej zależności i właściwych dokumentów. Wniosek o wspólny wpis do obu rejestrów umożliwia jednocześnie wpisy dla wszystkich spółek z grupy do Rejestru Usługodawców, a dla wnioskodawcy - do Rejestru Grup Usługodawców.

Rejestr ten dostępny jest pod linkiem: rejestr grup usługodawców

WPIS DO REJESTRU GRUP USŁUGODAWCÓW

Warunki:

Możesz złożyć wniosek o wpis, jeśli znajdujesz się w tej samej grupie kapitałowej – zdefiniowanej za pomocą MSR - co podmioty, z którymi chcesz stworzyć Grupę. Nie musisz sporządzać sprawozdania finansowego według MSR. Wystarczy, że będziesz spełniał kryteria konsolidacji opisane w MSR.

W szczególności zgodnie z regulaminem możesz złożyć wniosek o wpis jeśli:

- Tworzysz skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR dla swoich podmiotów lub podlegasz konsolidacji w sprawozdaniu według MSR, (Rozdział II ust.1 lit.a)

lub

- Tworzysz lub jesteś wykazywany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego a jednocześnie mógłbyś tworzyć skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR dla swoich podmiotów lub mógłbyś być konsolidowany w takim sprawozdaniu wraz z innymi podmiotami (Rozdział II ust.1 lit.b)

lub

- nie stosujeszMSR, nie tworzysz skonsolidowanego sprawozdania ani nie jesteś konsolidowany w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, jednak gdybyś tworzył sprawozdanie zgodne z MSR to byłbyś konsolidowany w takim sprawozdaniu wraz z innymi podmiotami (Rozdział II ust.1 lit. C)

Dokumenty:

 1. Wniosek o wpis

 1. Załącznik do wniosku(w formie edytowalnej)

 1. Oświadczenie podmiotu sprawującego kontrolę

 1. Oświadczenie podmiotu kontrolowanego

II ust.1 a

Kopia/wyciąg skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z MSR (pośw. za zgodność)

LUB

Oświadczenie

II ust.1 b

Kopia/wyciąg skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie przepisów krajowych (pośw. za zgodność)

ORAZ Oświadczenie(pkt 1i2)

LUB (gdy podmioty nie są jeszcze uwzględnione w sprawozdaniu)

samo Oświadczenie (pkt 3)

II ust. 1 c

Oświadczenie

ORAZ

Dokumenty wykazujące powiązania (rozdział III punkt 4 regulaminu w części dotyczącej przesłanki z ust 1 pkt c rozdziału II)

Spółki giełdowe zamiast kopii lub wyciągów z dokumentów mogą w oświadczeniach wskazać adres www witryny, na której dokumenty są publikowane.

*Powyższe informacje stanowią uproszczenie szczegółowych warunków wskazanych w uchwale, a służyć mają wyłącznie lepszemu zrozumieniu idei kryjącej się za uchwałą i regulaminami. W razie wątpliwości prosimy o sięganie do teksów źródłowych: uchwały i regulaminu.

Dziękujemy!PRZYKŁAD

Budowa S.A. sprawuje efektywną kontrolę nad: Meble sp. z.o.o, Podłoga.PL sp. j. i Drzwi Marian Kowalski, jeżeli spełnia kryteria wskazane w Rozdziale II Regulaminu.

 

 

Budowa S.A lub inna spółka z nią powiązana może zostać
wpisana do
REJESTRU GRUP USŁUGODAWCÓW

 

 

Wpis do Rejestru oznacza, iż w wynikach badania witryny będą prezentowane w sposób przedstawiony poniżej

 

 

 

 

Terminy składania wniosków o grupowanie właścicielskie

Plik z wynikami za miesiąc:

Termin składania wniosku:

Kwiecień

7 maja 2014 (stary regulamin)

Maj

30 maja 2014 (nowy regulamin)

Czerwiec

7 czerwca (nowy regulamin)

Kolejne miesiące

7 dzień danego miesiąca (nowy regulamin)


Przydatne linki:

Regulaminy:
1. Regulamin prowadzenia rejestru usługodawców

2. Regulamin prowadzenia rejestru grup usługodawców

Wnioski i załączniki do nich:

1. Wniosek o wpis do rejestru usługodawców wraz z załącznikiem

2. Wniosek o wpis do rejestru grup usługodawców i rejestru usługodawców

3. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru usługodawców i rejestru usługodawców

4. Wniosek aktualizacyjny

5. Załącznik do wniosku aktualizacyjnego

6. Wniosek o usunięcie wpisu

Oświadczenia:

1. Oświadczenie podmiotu sprawującego kontrole stwierdzające, iż podmioty zależne podlegają konsolidacji w sprawozdaniu finansowym tworzonym według MSR za bieżący rok obrotowy (rozdzial_II_ust.1_pkt.a_regulaminu pdpkt.3_w_tabeli)

2. Oświadczenie podmiotu sprawującego kontrole  stwierdzające że MSR nie mają dla niego zastosowania lub MSR nie stosuje, ale podmioty zależne mogłyby być uwzględnione w sprawozdaniu grupy kapitałowej, gdyby było ono tworzone na podstawie MSR i że podmioty zależne nie występują w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu (II.ust1 pkt.b_ppkt.1_i_2)

3. Oświadczenie podmiotu sprawującego kontrolę, stwierdzające że MSR nie mają dla niego zastosowania lub MSR nie stosuje, ale dane podmioty zależne mogłyby być uwzględnione w sprawozdaniu grupy kapitałowej, gdyby było ono tworzone na podstawie MSR i że podmioty zależne nie występują w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu oraz podlegają konsolidacji w sprawozdaniu sporządzanym na podstawie prawa krajowego za biezacy rok obrotowy (rozdzial_II_ust.1_pkt.b_regulaminu pdpkt.3_w_tabeli)

4. Oświadczenie podmiotu sprawującego kontrolę, stwierdzające iż MSR nie mają dla niego zastosowania lub nie stosuje MSR, ale podmioty zależne mogłyby być uwzględnione w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, gdyby było tworzone na podstawie MSR, i podmioty zależne nie występują w sprawozdaniu finansowym innego podmiotu oraz wykazujące podstawę do przyjęcia istnienia stosunku kontroli w rozumieniu MSR (rozdzial_II_ust.1_pkt.c)

5. Oświadczenie_podmiotu_kontrolowanego_II.1.a.b.c

6. Oświadczenie _podmiotu_sprawujacego_kontrole_II.1.a.b.c

Uchwały Rady Badania dotyczące grupowania:

1. Wyciąg z uchwały Rady Badania na temat grupowania właścicielskiego

2. Dodatkowe uchwały na temat grupowania właścicielskiego

3. Wyciąg z chwały Rady Badania numer 571 z 24 stycznia 2014

Inne linki:

1. Zmiany w zasadach grupowania właścicielskiego

 

 

14. Odwołanie się od decyzji o grupowaniu 

 

 

Procedura odwoławcza (Rozdział V Regulaminu Rejestru Grup Usługodawców):

 

 

1. Każdy podmiot zainteresowany grupowaniem witryn i aplikacji internetowych ma prawo wystąpienia do Gemius z żądaniem weryfikacji wpisu do Rejestru Grup Usługodawców, modyfikacji wpisów w rejestrach, odmowy dokonania wpisu, usunięcia wpisu, likwidacji grupy.

2. Żądanie weryfikacji składane jest w terminie 14 dni od dnia upublicznienia wpisu we właściwym rejestrze, modyfikacji tego wpisu, usunięcia wpisu, likwidacji grupy lub odmowy dokonania wpisu.

3. Żądanie weryfikacji wraz z uzasadnieniem składane jest do Gemius. Żądanie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej i winno również zawierać wykazanie interesu, jaki ma podmiot w dokonaniu weryfikacji.

4. O wpłynięciu żądania Gemius w ciągu 5 dni roboczych zawiadamia autora odwołania oraz stronę, której dotyczy odwołanie, przekazując jej kopię otrzymanych dokumentów. Od dnia wpłynięcia żądania do dnia ogłoszenia wyniku jego weryfikacji, odmowa wpisu, dokonany wpis, usunięty wpis, modyfikacja lub likwidacja pozostają w mocy.

5. Po wpłynięciu żądania, strona której ono dotyczy ma prawo w terminie kolejnych 14 dni roboczych złożyć wyjaśnienia, które staną się elementem dokumentacji przekazywanej kancelarii rozpatrującej odwołanie.

6. Strona żądająca weryfikacji ma możliwość żądania spotkania się z kancelarią rozpatrującą żądanie. Spotkanie ma na celu przedstawienie argumentów, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i odbywa się na następujących zasadach:

a. W spotkaniu ma prawo wziąć udział przedstawiciel(-e) podmiotu(-ów), który (-rzy) złożył (-li) żądanie weryfikacji oraz przedstawiciel podmiotu, którego ono dotyczy.

b. Gemius ma obowiązek zawiadomienia odpowiednich podmiotów o terminie spotkania z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

c. Spotkanie następuje przed pisemnym rozpatrzeniem odwołania i przed ostateczną decyzją dotyczącą rozpatrzenia żądania weryfikacji.

d. Na spotkaniu kancelaria przedstawia swoje wstępne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje argumenty.

e. Żądający weryfikacji lub strona, której dotyczy żądanie może zdecydować, czy życzy sobie takiego spotkania czy nie.

f. Spotkanie odbywa się na koszt strony składającej żądanie weryfikacji decyzji Gemius i jest płatne w zależności od czasu jego trwania.

7. Żądanie weryfikacji uznaje się za złożone wyłącznie wówczas, gdy zostaną do niego dołączone pisemne oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego żądanie, w których odpowiednio podmiot ten:

a. zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z weryfikacją wpisu, jego odmowy, modyfikacji lub likwidacji;

b. wyraża zgodę na upublicznienie żądania weryfikacji poprzez umieszczenie jego skanu na witrynie www, na której znajdują się Rejestr Usługodawców i Rejestr Grup Usługodawców.

8. Weryfikacji dokonuje wybrana w konkursie ogłoszonym przez Gemius Kancelaria Prawna. Termin weryfikacji w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Gemius żądania weryfikacji.

9. Kancelaria Prawna za każdym razem składa oświadczenie o braku konfliktu interesów przy rozpatrywaniu odwołania. Ocena zasadności wniesionego żądania weryfikacji należy do Kancelarii Prawnej. Decyzja Kancelarii Prawnej wraz z uzasadnieniem musi zostać opublikowana.

10. Wynik weryfikacji odzwierciedlany jest w Drzewku mediów, w pliku wyników Badania publikowanym za miesiąc, w którym została wydana decyzja Kancelarii Prawnej.

11. Ponowne żądanie zmiany już podjętej decyzji, przez tego samego odwołującego się, weryfikacja tego samego wpisu, modyfikacja, likwidacja, usunięcie wpisu lub odmowa dokonania wpisu jest możliwa tylko wtedy, jeśli zmieni się stan faktyczny.

 

 

 

 

 

Dokumenty związane z odwołaniami, które wpłynęły do firmy Gemius:

1. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Interia.pl w sprawie nie uwzględnienia instalki.pl i elektroda.pl w grupie Interia.pl w pliku wyników badania za kwiecień 2013

- odwołanie firmy Interia.pl

- opinie kancelarii prawnej: opinia w sprawie instalki.pl, opina w sprawie elektroda.pl

- oświadczenie kancelarii prawnej o braku konfliktu interesów 

 

2. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Gemius Polska od decyzji klasyfikującej elektroda.pl do grupy Interia.pl w pliku wyników badania za maj 2013

- odwołanie firmy Gemius Polska

- opina kancelarii prawnej w sprawie elektroda.pl

- oświadczenie kancelarii prawnej o braku konfliktu interesów 

 

3. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Interia.pl w sprawie nie uwzględnienia elektroda.pl w grupie Interia.pl w pliku wyników badania za maj 2013

- odwołanie firmy Interia.pl

- opina kancelarii prawnej w sprawie elektroda.pl

- oświadczenie kancelarii prawnej o braku konfliktu interesów 

 

4. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Interia.pl w sprawie nie uwzględnienia elektroda.pl w grupie Interia.pl w pliku wyników badania za lipiec 2013

- odwołanie firmy Interia.pl

- opina kancelarii prawnej w sprawie elektroda.pl

- oświadczenie kancelarii prawnej o braku konfliktu interesów 

 

5. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Interia.pl w sprawie nie uwzględnienia elektroda.pl w grupie Interia.pl w pliku wyników badania za sierpień 2013

- odwołanie firmy Interia.pl

- opina kancelarii prawnej w sprawie elektroda.pl

- oświadczenie kancelarii prawnej o braku konfliktu interesów 

 

6. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Grupa Onet SA w sprawie uwzględnienia elektroda.pl w grupie Interia.pl w rejestrze usługodawców w dniu 8 stycznia 2014

- odwołanie firmy Grupa Onet SA

 

7. Dokumenty związane z odwołaniem firmy Redefine Sp. z o.o. w sprawie uwzględnienia elektroda.pl w grupie Interia.pl w rejestrze usługodawców w dniu 8 stycznia 2014

 

- odwołanie firmy Redefine Sp. z o.o.

 

Zgodnie z rozdz. IV pkt 4 a Regulaminu prowadzenia Rejestru Usługodawców na wniosek Grupy Interia.pl z dnia 24.01.2014 witryna elektroda.pl została w dniu 27.01.2014 usunięta z Rejestru Usługodawców.  Odwołania z punktów 6 i 7 powyżej stają się więc nieaktualne i nie będą rozpatrywane.

15. Badanie materiałów stream - reguły skrypowania i kategoryzacji

 

Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream oraz opis kategorii temaycznych materiałów streamowych opisane są w dokumencie: Reguły Instalacji Skryptów Audytowych w odtwarzaczach stream.pdf