gemiusAudience
gemiusAudience
gemiusAudience

Źródłem prezentowanych danych jest ruch pochodzący z urządzeń niemobilnych. Wyjątek stanowią odsłony, których źródłem jest ruch pochodzący ze wszystkich typów urządzeń.

Na stronie audience.gemius.pl prezentowane są informacje o widowni witryn i aplikacji internetowych pochodzące z badania Megapanel PBI/Gemius realizowanego przez firmę badawczą Gemius we współpracy ze spółką Polskie Badania Internetu.

Definicje wskaźników prezentowanych w tabelach i na wykresach

Wskaźniki dla witryn internetowych:

  • Użytkownik (Real User) - osoba, która dokonała co najmniej jednej odsłony na badanej witrynie w danym miesiącu.
  • Zasięg - stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym okresie do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu.

Wskaźniki dla aplikacji internetowych:

  • Uruchomione aplikacje - liczba użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w danym miesiącu.
  • Uruchomione aplikacje (%) - stosunek liczby użytkowników, którzy mielu uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w wybranym okresie do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu.

Wskaźniki dla wyszukiwarek:

  • Zapytanie - pojedyncze wczytanie witryny będącej wynikiem wyszukiwania w wyszukiwarce. Wynik wyszukiwania to zestaw linków do zasobów w sieci odpowiadających zapytaniu.
  • Udział zapytań - stosunek liczby zapytań w danej wyszukiwarce do liczby zapytań we wszystkich wyszukiwarkach w danym okresie czasu.

Wartości trendów prezentowanych w tabelach liczone są za pomocą wzoru: (wartość wskaźnika w danym miesiącu - wartość wskaźnika w poprzednim miesiącu) / wartość wskaźnika w poprzednim miesiącu.

Zachęcamy do wykorzystywania danych, które publikujemy na tej stronie. W przypadku cytowania, prosimy o każdorazowe podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie:

"Źródło: Megapanel PBI/Gemius, MIESIĄC ROK"

Przy wykorzystaniu wyników badania w internecie, prosimy o dodatkowe podanie linku do naszego serwisu - www.audience.gemius.pl.

W badaniu Megapanel PBI/Gemius wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.